Ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?

In this article:

Ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Ben jij onlangs je eigen bedrijf begonnen, of heb je besloten om aan de slag te gaan als freelancer of zzp’er? Dan is het uiteraard belangrijk om te weten of je als ondernemer of zelfstandige inkomstenbelasting moet betalen en of je wellicht kunt profiteren van eventuele btw-voordelen. Er zijn diverse factoren waaraan het betalen van inkomstenbelasting afhankelijk is. Kom meer te weten over de voorwaarden die de Belastingdienst stelt en kom erachter hoe het voor jouw situatie daadwerkelijk in zijn werk gaat, in de onderstaande tekst.

Wanneer ben je een ondernemer voor inkomstenbelasting?

Over het algemeen geldt dat je door de Belastingdienst als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt erkend wanneer je met jouw zakelijke activiteiten deel uit maakt van het economische verkeer waardoor je naar verwachting winst zal maken. Dit kun je doen in de vorm van het leveren van goederen of diensten waarvoor je meer vraagt dan een symbolische vergoeding.

Echter word je niet altijd vanzelfsprekend door de belastingdienst erkend als ondernemer voor inkomstenbelasting en zijn er diverse criteria waaraan je moet voldoen. Zo maakt de Belastingdienst bijvoorbeeld onderscheid uit drie bronnen van inkomen, namelijk winst uit een onderneming, inkomsten door loondienst of door inkomen uit overige werkzaamheden. Het soort inkomen wat je genereert bepaald mede of je in aanmerking komt voor inkomstenbelasting of niet.

 

Gestelde voorwaarden voor inkomstenbelasting

Wanneer je erkend wordt als ondernemer en inkomstenbelasting moet betalen moet je voldoen aan diverse voorwaarden. Zo stelt de Belastingdienst bijvoorbeeld dat je een redelijke mate van zelfstandigheid en continuïteit moet hebben en je onderneming moet beschikken over voldoende omvang en omzet.

Soort inkomen
Wanneer je geen ondernemer bent, niet in loondienst bent maar wel resultaat (inkomen) hebt, word je door de Belastingdienst niet als ondernemer erkent. Je valt binnen deze categorie wanneer je bijvoorbeeld geld verdiend met oppas werk, medisch onderzoek, of wanneer je op kleine schaal producten verkoopt binnen je vriendenkring of familie.

Mate van zelfstandigheid
Bij de beslissing is ook van belang of je onderneming zelfstandig is of niet. Zo kijkt de Belastingdienst bijvoorbeeld of je zelfstandig bent of afhankelijk van andere op het gebied van bedrijfsbeslissingen. Gebruik je eigen materialen, stel je je eigen prijzen vast of bepalen andere wellicht hoe jij je werkzaamheden verricht?

Omvang en omzet
Ook kijkt de Belastingdienst naar de omvang van jouw bedrijfsactiviteiten en naar de hoeveelheid winst die je behaalt. De Belastingdienst kijkt hierbij bijvoorbeeld hoeveel opdrachtgevers je hebt en wat je gemiddelde bedrijfsomzet is. Hoe lager de winst, hoe minder groot de kans bestaat dat je winstbelasting dient te betalen.

Mate van continuïteit
Ten slotte kijkt de Belastingdienst of je gezien wordt als ondernemer voor inkomstenbelasting wanneer je bedrijf een redelijke continuïteit heeft. Daarbij kijkt de Belastingdienst of je regelmatig nieuwe klanten werft, je beschikt over voldoende kapitaal om je bedrijf staande te houden en of je onderneming dus een toekomst biedt.

 

Wanneer ben je een ondernemer voor de btw?

Wanneer je onderneming voldoet aan de criteria voor de inkomstenbelasting, kan het zijn dat je in aanmerking kunt komen voor belastingvoordelen, zoals de mkb winstvrijstelling van 14%.

Om van belastingregelingen te profiteren dien je een btw belaste prestaties te verrichten. Dit houdt in dat je met je onderneming diensten verricht of producten levert waarover btw betaald dient te worden (omzetbelasting). Hierdoor kan het zo zijn dat je voor de btw wel als ondernemer gezien wordt en daardoor btw aangifte moet doen, maar je niet erkend wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Of jouw onderneming btw aangifte moet doen is afhankelijk van diverse voorwaarden. Wanneer je staat ingeschreven bij de KvK ontvang je hierover bericht.

 

Gestelde voorwaarden voor btw?

Bij de inkomstenbelasting worden op meer zaken gelet dan bij de btw. Echter zijn hier ook enkele voorwaarden. De Belastingdienst kijkt of je in aanmerking komt voor btw voordelen of btw verplichtingen op basis van diverse voorwaarden. Zo kijkt de Belastingdienst bijvoorbeeld of je zelfstandig bent, regelmatige inkomsten hebt, beschikt over andere bronnen van inkomsten en of je probeert te verdienen met recht of met vermogen.

Mate van zelfstandigheid
De belastingdienst kijkt of je zelfstandig werkt of afhankelijk bent van derde partijen. Je bent zelfstandig volgens de Belastingdienst wanneer je een bedrijf of een beroep uitoefent en activiteiten in de vorm van een eenmanszaak of bv uitoefent. Welke rechtsvorm je hanteert is hierbij niet van belang.

Regelmatig inkomen
Om te kijken of je een ondernemer voor de btw bent kijkt de Belastingdienst of je een regelmatig inkomen hebt. Wanneer je inkomen lager is dan € 20.000 per jaar kom je in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). Dit betekent dat je bent vrijgesteld voor de btw.

Resultaat uit overige werkzaamheden
Ook kijkt de Belastingdienst of je resultaat uit overige werkzaamheden hebt, zoals inkomsten uit loondienst, zzp opdrachten, of andere vormen van inkomsten waarmee je een redelijke omzet mee weet te behalen. Wanneer je resultaat uit overige werkzaamheden hebt, en daarmee een omzet van meer dan € 20.000 genereerd, ben je btw plichtig.

Verdienen met een recht of vermogen
Ten slotte wordt er gekeken of je probeert te verdienen met een recht of met vermogen. Je kunt bijvoorbeeld extra inkomen genereren door spaargeld, beleggingen of met een (vakantie) woning.

 

Doe een ondernemerscheck

Twijfel je over jouw situatie en wil je nauwkeurig bekijken of jouw organisatie erkend wordt voor inkomstenbelasting of btw? Vul dan snel de ondernemingscheck in. In deze ondernemerscheck kom je ook te weten of je in aanmerking komt voor het urencriterium. Het urencriterium biedt voor ondernemers en zzp’ers de mogelijkheid om bepaalde ondernemersaftrek voordelen te gebruiken, namelijk wanneer je meer dan 1.225 uren per jaar aan je onderneming besteedt.

Met de handige online ondernemerscheck kun je eenvoudig (anoniem) vragen beantwoorden om te achterhalen of je ondernemer bent volgens de Belastingdienst. Hiermee krijg je antwoord op de vraag of je te maken krijgt met belastingen en of.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Geef een reactie