Aangifte inkomstenbelasting

In this article:

Inkomstenbelasting

Voor sommigen is de aangifte zo gedaan, voor anderen komt er het één en ander bij kijken. Wat moet je nou precies opgeven? Wat voor aftrekposten heb ik? Ben ik verplicht om de aangifte inkomstenbelasting te doen? En wanneer moet de aangifte ingediend zijn?

 

Wanneer belastingaangifte doen?

Vanaf 1 maart kan je de aangifte inkomstenbelasting doen over het afgelopen jaar. Heb je een brief gekregen waarin staat dat je de aangifte inkomstenbelasting 2020 moet doen? Dan dient de aangifte voor 1 mei ontvangen te zijn door de Belastingdienst.  Lukt het je niet om de aangifte op tijd in te dienen, zorg er dan voor om tijdig uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst. Als particulier krijg je uitstel tot 1 september. Door het te laat indienen van je aangifte riskeer je een boete.

 

Vooraf ingevulde aangifte

De belastingdienst vult vooraf bepaalde gegevens in die ze voor jou verzameld hebben.  Het gaat dan onder meer om je Burgerservicenummer en indien van toepassing dat van je partner, gegevens loon, naam werkgever. Soms kloppen de gegevens niet die vooraf ingevuld zijn. Controleer deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid en waar nodig pas deze aan. Het is dan ook altijd verstandig om altijd de jaaroverzichten die je krijgt vanuit de bank, vermogensbeheerder en werkgever te bewaren en bij te hand te hebben tijdens het invullen van je aangifte. Ook de belastingdienst kan fouten maken.

 

De aftrekposten moet je zeker niet vergeten

De meeste aftrekposten staan niet vooraf ingevuld in de aangifte. Helaas moet je dit zelf bijhouden en opgeven. Welke aftrekposten zijn er?

  • Hypotheekrente
  • Ziektekosten
  • Giften
  • Studiekosten
  • Partneralimentatie
  • Reiskosten met openbaar vervoer
  • Lijfrente

Verder is het verstandig om een overzicht bij de hand te hebben van je lopende leningen en schulden, je betaalde lijfrentepremie een overzicht van de betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering en dividendgegevens. De bovengenoemde posten zijn niet uitputtend en kunnen per situatie verschillen.

 

De drie verschillende boxen en de soorten inkomens

De aangifte is opgebouwd uit drie verschillende soorten inkomsten. Die groepen worden ook wel boxen genoemd. Elke box heeft een eigen tarief. In de eerste box valt werk uit werk en woning, in box twee inkomsten uit aanmerkelijk belang en in box drie valt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Het is mogelijk dat je dus drie belastbare inkomens hebt. De inkomsten worden per box behandeld en zo veel mogelijk per box belast.

 

Inkomsten worden per box belast

Hoeveel belasting en premie volksverzekering er betaald dient te worden, wordt berekend door het de belastbare inkomen en de bijbehorende de tarieven. De inkomsten worden per box separaat belast. Dit onderscheid in boxen zorgt ervoor dat je inkomsten niet dubbel belast worden. Voor de drie verschillende boxen gelden overigens verschillende tarieven. Ook is het niet mogelijk een negatief inkomen (verlies) in de ene box met een positief inkomen in een andere box te verrekenen.

 

Inkomen uit aanmerkelijk belang, wat is dat dan eigenlijk?

In box twee valt het inkomen uit aanmerkelijk belang onder. Dat betekent dat as je een belang hebt in een vennootschap of coöperatie je eventueel belasting moet hebben over het voordeel dat je daar van geniet. In dat kader worden twee soorten voordeel onderscheiden. Bij het eerste gaat het om de reguliere voordelen in de vorm van dividend. Het tweede voordeel heeft betrekking op vervreemdingsvoordelen, waarbij er sprake is van verkoopwinst op de aandelen.

Aanmerkelijk belang houdt in dat je samen met je partner direct of indirect een belang hebt van 5 procent of meer in een binnen of buitenlandse vennootschap, of dat je beschikt over de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap of de genotsrechten van de winstbewijzen hebt. Dat geldt eveneens voor het stemrecht in een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag.

 

De wijze waarop belasting berekend is, staat op de aanslag

Tot slot is er box drie. Heb je vermogen in de vorm van spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan hoef je de werkelijke inkomsten niet op te geven bij je aangifte. Dus bijvoorbeeld niet de rente op je spaargeld en niet het dividend van aandelen of de huuropbrengsten. Aan de andere kant kun je kosten, bijvoorbeeld bestaande rente ook niet aftrekken. Wie in Nederland woonachtig is, moet aangifte doen over de inkomsten. Zodra je aangifte gedaan, krijg je binnen de aangegeven termijn een belastingaanslag. Daar staat op hoeveel belasting je terugkrijgt of hoeveel je dient te betalen. Ook de wijze waarop de belasting berekend is, staat op de belastingaanslag.

 

Maak bezwaar binnen zes weken na de datum van de aanslag

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de belastingaanslag. Je kunt dan altijd bezwaar aantekenen. Indien je belasting moet betalen, dan kun je over het algemeen uitstel van betaling aanvragen. Het is dan wel belangrijk uitstel van betaling aan te vragen voor de uiterste betaaldatum. Die datum vind je op de aanslag zelf. Afhankelijk van de situatie krijg je dan vaak wel of geen uitstel van betaling.

Mocht je bezwaar willen maken, dan kan dat binnen zes weken na de datum van de aanslag. Dit kun je online doen met je DigiD. Meld in het bezwaar de datum waarop je het bezwaar verstuurt, je naam en adres, vermeld je aanslagnummer of beslissing waar je bezwaar tegen maakt, uiteraard het kenmerk van de beslissing en de reden van je bezwaar. Onderteken het bezwaar met vermelding van je naam en plaats van ondertekening.

 

Uitbesteden aan Finoptis?

De belastingaangifte laten doen door een specialist is in veel gevallen slimme keus. Door de verschillende belastingboxen, schijven en aftrekposten kan het zo zijn dat er fouten gemaakt kunnen worden tijdens het invullen. Een boekhouder / belastingadviseur doet elk jaar voor meerdere particulieren en/of ondernemers de inkomstenbelasting en heeft hierdoor veel ervaring.

Finoptis is altijd op de hoogte van de actuele fiscale regelgeving. Voor een vaste tarief per belastingaangifte kan je gebruik maken van onze dienstverlening.

Wil je meer informatie over het uitbesteden van je belastingaangifte? Neem gerust contact met ons op doormiddel van het contactformulier of bel naar 085 130 18 40

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Geef een reactie

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Recent articles

Featured articles